ROUTES

The Lakeside route

Jönköping med omnejd bjuder på mycket vatten, stora sjöar som små. Här har vi komponerat en runda som mestadels cyklas utmed olika vattendrag och sjöar. Under de omkring 10 milen passeras Landsjön, Ramsjön, Ylen, Ören, Bunn och Vättern.

Fantastisk sträcka över Bunn. Foto: Henrik Severed

LADDA NER RUTTEN

LADDA NER RUTT