ROUTES

Älgafallsrundan

Vägen över Älgafall är en av Jönköpings mest cyklade grusvägar. Denna runda erbjuder långa gruspartier och så fort du tagit dig ut från citykärnan håller du dig i princip hela tiden på fina grusvägar. Grusvägar som slingrar sig fram i varierat landskap, där passagen över Risbrodammen är en av höjdpunkterna.

Som variation kan du istället för att vika av från Älgafallsvägen följa den hela vägen till Olsbo för att därifrån sikta på den gamla banvallen längs med riksväg 40. Den leder tillbaka till Axamo blir en kortare runda om ca 4 mil.

Grusvägarn över Älgafall är grymt för en snabb runda eller ta några avstickare för en campout med bikepacking cykeln.

LADDA NER RUTTEN

LADDA NER RUTT