ROUTES

The Lakeside route

Jönköping med omnejd bjuder på mycket vatten, stora sjöar som små. Här har vi komponerat en runda som mestadels cyklas utmed olika vattendrag, sjöar du får passarer under de 10 milen är bl.a. Landsjön, Ramsjön, Ylen, Ören, Bunn och Vättern.

LADDA NER RUTTEN

LADDA NER RUTT