ROUTES

Älgafallsrundan

Vägen över Älgafall är en av Jönköpings mest cyklade grusvägar. Denna runda erbjuder långa gruspartier och så fort du tagit dig ut från citykärnan håller du dig i princip hela tiden på fina grusvägar. Grusvägar som slingrar sig fram i varierat landskap, där passagen över Risbrodammen är en av höjdpunkterna.

LADDA NER RUTTEN

LADDA NER RUTT